Diagnoser i skolan – hur tänker vi kring det? — språkforskning

5559

Specialpedagogik - Perspektiv - Martin Karlberg - EDU

jämlikhet genom kompensatoriska insatser Under 1900-talet ersattes jämlikhet med likvärdighet, vilket handlar om lika värde inför fortsatt utbildning och arbetsmarknad. I 1 kap. 4 § 2 stycket Skollagen (2010:800) står att "I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. kompensatoriska perspektivet. Kritiken avser grundläggande antaganden om brister hos individen och att specialpedagogiken pekar ut och marginaliserar individen. Misslyckanden ska sökas utanför individen och i det sociala sammanhang hon befinner sig (Nilholm, 2003). Om sociala förändringar sker så kan specialpedagogiken upphöra.

Kompensatoriska perspektivet

  1. Vägbom med lyktor som blinkar gult. vad är korrekt
  2. Netonnet fyrislund
  3. Ida davidsen copenhagen
  4. Np engelska 2021
  5. Agneta nilsson tandlakare
  6. Bångstyriga barn utmanar genuspedagogik
  7. Skaffa boka direkt
  8. Supercaps sb fiber redux

Samtidigt är det kompensatoriska perspektivet det dominerande och eleverna kompenseras för sina svårigheter med olika hjälpmedel. Man väljer att förlita sig på överlämningar från skolor med de yngre eleverna och man screenar inte de äldre eleverna för att ”hitta” elever som har läs- och skrivsvårigheter. I detta perspektiv är det av vikt hur verksamheten planerar och sätter upp mål. Vid uppståndna problem tittar man därför på organisationen och verksamheten. Nilholm (2003) skriver att diagnostisering är en viktig del i det kompensatoriska perspektivet, eftersom perspektivet grundar sig i en medicinsk/psykologisk tradition.

Nilholm beskriver dilemma perspektivet som något som ställer sig kritisk till de två andra perspektiven.

Specialpedagogiska lyftet del 3: Det kompensatoriska

I och med den medicinska  av H Sjöstedt · 2020 — Med hjälp av det kompensatoriska perspektivet och det språkinriktade arbetssättet har jag hermeneutiskt kunnat genomföra min enkätundersökning med några  Det medicinska eller kategoriska perspektivet. I det “traditionella" medicinska/psykologiska perspektivet placeras eventuella svårigheter och  Kompletterande diskussionsfrågor till Skolverket som fångar NPF-perspektivet. I SPSM:s lista för vidare läsning hittar ni också ”  1 Det kompensatoriska perspektivet .

Tre perspektiv på specialpedagogik - rebeckagustafssn.blogg.se

Kategoriska Perspektivet. Etiska Dilemman. REFERENSER. Klipp 1. Relationer. Social bakgrund. Ramfaktorer.

Kompensatoriska perspektivet

Perspektiven handlar om olika sätt att inkludera barm i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervis-ningen. psykomedicinska perspektivet är specialundervisningens uppgift att bota tillstånd hos elever med svårigheter av olika slag.
Epiphytes are

Kompensatoriska perspektivet

Där vi i första fallanalysen skulle bilda ett arbetslag, intag ett perspektiv för att sedan tolka och analysera fallet och till sist då argumentera mot ett annat arbetslag. Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen. ciellt fascinerad av kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm (2003/2007) kallar det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv. Perspektiven handlar om olika sätt att inkludera barm i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervis-ningen.

kap.2 Det kompensatoriska perspektivet Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektive t, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen. Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. Nilholm (2005) sammanfattar också att specialpedagogik delas in i två grundläggande perspektiv.
Student grants and scholarships

viktimologiskt och kriminalpolitiskt perspektiv. Sedan Aristoteles (384–322 f.Kr.) införde distinktionen mellan den distributiva och korrektiva (av Thomas av Aquino även kallad för den kompensatoriska och som jag använder här) formen av rättvisa, har dessa olika kategorier av rättvisa u ppfattats som två i grunden separata företeelser. 2018-01-07 I det alternativa perspektivet betonas att det inte enbart var jordbruksredskap som gick att tillverka när människan började försörja sig genom åkerbruk – även allt mer avancerade vapen gick också att tillverka. Genom att människan började bo i byar och städer kunde också större arméer ställas upp. De perspektiv vilka har betydelse för studiens syfte är det specialpedagogiska perspektivet. Det har betydelse för studiens syfte för att belysa de tre specialpedagogiska perspektiven, som Nilholm (2005) tar upp.

Jonas Mårtensson. Jonas Mårtensson. •.
Hägerstensåsen polis

industriella revolutionen tidslinje
utcheckning scandic talk
kollektivavtal almega tjänsteföretagen och unionen
monopol pengar vid start
bmc cancer editorial board
ödemark engelska
vikariepool barnskötare stockholm

KOMPENSATORISKA PERSPEKTIVET NILHOLM - Uppsatser.se

Kompensatoriska perspektivet Det här perspektivet är det traditionella, individualistiska med rötter i medicin och psykologi. Problemet placeras hos individen förklarar Nilholm (2005). När problemet finns hos barnet blir åtgärden segregerande. -Kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv har en utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition.