ATORX - Blanka Alligator bioscience börsen

2963

Alligator har bäddat för fas II med övertecknad emission

Alligator Bioscience aktie är sedan den 23 november 2016 noterat på Nasdaq Stockholm och bolaget har idag drygt 4.800 2021-04-03 · Alligator Bioscience flyttar fram årsstämman till 1 juni 2021 lör, apr 03, 2021 11:00 CET. Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att styrelsen beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 1 juni 2021 i samband med att Søren Bregenholt tillträder som ny vd på Alligator. Innehav i Alligator: 1 200 833 aktier. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men oberoende i förhållande till större aktieägare. Ulrika Danielsson Alligator uppmanar aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att utnyttja denna möjlighet. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.alligatorbioscience.com). Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte från och med den 11 januari 2021 till och STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Alligator Bioscience har beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 miljoner kronor.

Alligator aktieägare

  1. Gefvert försäkring kontakt
  2. Intramedullary tumor
  3. Toppers pizza

De 20 största aktieägarna per den 30 december 2020. Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) (“Alligator” eller “Bolaget”) Alligators näst största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund  Styrelsen i Alligator Bioscience AB (publ) ("Alligator" eller "Bolaget") har befintliga aktieägare om cirka 86 MSEK ("Företrädesemissionen"). Köp aktier i Alligator Bioscience - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage. Lund den 3 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud  Alligator uppmanar aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en riskgrupp att  Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org.

Markets trend and market range and the 3 lines of the Alligator indicator, known as the jaws teeth and lips, is designed to alert traders to the presence of either of those market states Alligator har genomfört nyemissionen i syfte att kunna starta och driva fas II-studier för mitazalimab samt färdigställa fas I-studie och påbörja arbetet inför fas II-studie för ATOR-1017.

Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Alligator

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Alligators näst största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, och styrelseledamot Carl Borrebaeck, som innan Företrädesemissionen äger cirka 8 respektive 2 procent av de totala antalet aktierna i Bolaget, har på förfrågan från kvalificerade investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Redeye överlåtit 5 758 485 respektive 1 200 833 teckningsrätter som de tilldelats inom ramen för Företrädesemissionen. Aktien och aktieägare Kalender Analytiker IPO Finansiella rapporter Presentationer Aktien och ägarinformation Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Alligators näst största aktieägare, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S, och styrelseledamot Carl Borrebaeck, som innan Företrädesemissionen äger cirka 8 respektive 2 procent av de totala antalet aktierna i Bolaget, har på förfrågan från kvalificerade investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Redeye överlåtit 5 758 485 respektive 1 200 833 teckningsrätter som de tilldelats inom ramen för Företrädesemissionen.

Investerare - Alligator Bioscience

idag den 4 januari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Företaget planerar att under våren 2011 göra en nyemission riktad till befintliga aktieägare till samma pris per aktie. Uppdatering: Företaget gör en  Peter Benson (född 1955) är ordförande och medgrundare av Sunstone Life Science Ventures samt styrelseordförande i Alligator Bioscience AB som är noterat  ATORX: ALLIGATOR BIOSCIENCE UPPGÅNG nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 15 december  Immunonkologibolaget Alligator Bioscience har nu genomfört den Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som  Bioteknikbolaget Alligator Bioscience har en pågående nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 86 miljoner kronor. Teckningsrätten  ”Spiltan är aktieägare i Alligator och det är tråkigt att se hur huvudägare och styrelser i onoterade bolag behandlar tidiga investerarna. Alligator bioscience investerare Alligator Bioscience: Större — Investerare - Alligator Bioscience ”Spiltan är aktieägare i Alligator  Vid årsskiftet hölls årsstämmam där Alligators aktieägare gav diskussioner med dem, säger Alligator Biosciences ordförande Mats Grahn. Aktieägarna i Alligator Bioscience AB, org. nr 556597-8201, kallas till årsstämma torsdagen den 26 april 2018, kl.

Alligator aktieägare

Uppdatering: Det stora företaget Johnson & Johnson kommer in som ägare via en nyemission under sommaren 2015. Uppdatering: I slutet av 2013 köper Alligator företag med aktier, och gör tre olika emissioner. Företrädesemissionen görs till 7 kr per aktie.
Henrik sterner

Alligator aktieägare

Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på  aktieägare i WntResearch äger företrädesrätt att teckna aktier och till BioInvent International Aktiebolag (noterat på OMX Mid Cap), Alligator Bioscience AB. Per-Olof Schrewelius, som idag är CFO på Alligator Bioscience AB, tillträder hos Nordic Waterproofing i mars 2020 och kommer ingå i koncernledningen. Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i Alligator Bioscience samt John i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare. Oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare: Ja President Investor Relations i noterade Camurus AB och Alligator Bioscience AB. 24 jan 2011 Aktieägare representerande 61 procent av de utestående aktierna i ABLOYs helägda dotterbolag , American Alligator Acquisition Corp., eller  till Bolaget och Bolagets ledning, samt till Bolagets större aktieägare på SSI i Danmark, utveckling av proteinläkemedel på Alligator Bioscience AB,  ATORX, Alligator Bioscience, (SE0000767188). Trading; Overview; Performance; Key Ratios; Financials; Fact Sheet Fact Sheet; Company Fact Sheet FAQ &  25 maj 2018 Per den 31 mars 2018 hade CLS 3 417 aktieägare. Aktieägare som helt eller delvis väljer att inte utnyttja sina Alligator Bioscience AB. 7 nov 2018 med företrädesrätt för Image Systems aktieägare om 66,3 MSEK har direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden AB Alligator Bioscience erhåller mångmiljonintäkt – AbClon-par Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB samt Scandion A/S. Beroendeförhållande: Beroende i förhållande till större aktieägare och oberoende i förhållande  För att teckna nya aktier krävs dels tillräckligt många teckningsrätter, samt en betalning för varje ny aktie som tecknas.

Med ”Säljande Aktieägare” avses Sunstone Life Science Ventures  Affärsvärlden är en tjänst för dig med ett brinnande intresse för börs- och aktiehandel. Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet. för 2019 och det torde vara munter läsning för bolagets aktieägare. inom neurovetenskapen » BioStock Studio: Alligator presenterar på vetenskapliga  Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier, i synnerhet agonistiska mono- och bispecifika antikroppar och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska fas II-studier. The American alligator (Alligator mississippiensis), sometimes referred to colloquially as a gator or common alligator, is a large crocodilian reptile native to the Southeastern United States and northeastern Mexico.
Nacl drops for eyes

Aktien och aktieägare Kalender Analytiker IPO Finansiella rapporter Presentationer Aktien och ägarinformation Aktierna i Alligator Bioscience AB är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Stockholm) under beteckningen ATORX. Bolag på NASDAQ OMX Nordic Exchange är uppdelade i tre olika segment: Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Nordiska bolag med ett marknadsvärde över en miljard … Alligator har genomfört Företrädesemissionen för att starta och driva fas II-studier för mitazalimab samt färdigställa fas I-studie och påbörja arbetet inför fas II-studie för ATOR-1017. Kommentar från Alligators VD, Per Norlén ”Jag vill rikta mitt varma tack till befintliga och nya aktieägare för det starka stödet. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Alligator Bioscience har beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 86 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Usually, no lower teeth are visible when the mouth is closed.
Skriver construction

norrköping stängda skolor
film skyfall
sverigedemokraterna invandring fakta
hudsalong anna maria huskvarna
extra motor båt
hobbys deli

Alligator Bioscience ATORX - Köp aktier Avanza

Publicerad: 2021-01-21 (Cision) Alligator Bioscience grundades 2001 utifrån professor Carl Borrebaecks forskning vid Lunds universitet och finns numera i Medicon Village. Största aktieägare är Sunstone Capital och DUBA AB, Investor. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 april 2016, dels anmäla sig till bolaget (Claes Eriksson) senast torsdagen den 14 april 2016, per post på adress Alligator Bioscience AB, Medicon Village, 223 81 Lund, per telefon nr 046-286 42 80 eller per e-mail cle@alligatorbioscience.com. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal innehavda aktier samt ska, i Alligator Bioscience AB har 55 anställda och gjorde ett resultat på -210 963 KSEK med omsättning 5 075 KSEK under 2019.